Scientific and Technical Journal

Russian Electromechanics


Russian Electromechanics. 2014; 5: 107-111

 

http://dx.doi.org/

 

Problems of saving and improving energy efficiency in applying modern power transformers

V.G. Goldstein, L.M. Inahodova, A.A. Kazantzev

V.G. Goldstein, Doctor of Technical Sciences, Professor, department «Automated Power Systems», Samara State Technical University. Ph. (846)278-44-96. E-mail: aees@rambler.ru

L.M. Inahodova, Candidate of Technical Sciences, Associate professor, department «Automated Power Systems», Samara State Technical University. Ph. (846)278-44-96. E-mail: aees@rambler.ru.

A.A. Kazantzev, Post-graduate student, department «Automated Power Systems», Samara State Technical University. Ph. (846)278-44-96. E-mail: Kazantzev@63.ru

 

Abstract

The article considers new, more advanced and efficient compared to the existing ones structures of power transformers for the distribution networks, and Russian power supply systems. Prospects, directions and modernization of distributional PTs in domestic power supply systems have been evaluated. The necessity to tackle replacement and transition problems of the existing PTs on innovative designs.

 

Keywords: transformer, energy saving , energy efficiency, amorphous magnetic materials , high-temperature superconduct-ing materials

 

Full text: [in elibrary.ru]

 

References

1. Savintsev Yu.M. Analiz sostoyaniya proizvodstva v RF silovykh maslyanykh ST I-III gabaritov [Production Analysis of power oil transformers I-III dimensions in the Russian Federation ]. Elektrooborudovanie: ekspluatatsiya i remont, 2012, no. 1, pp. 43 – 53. [In Russ.]

2. Aleksandrov N.V. Issledovanie vliyaniya sverkhprovodnikovykh transformatorov na rezhimy elektroenergeticheskikh system. Avtoref. dis. … kand. tekh. nauk [Study of the superconducting transformers effect on modes of electric power systems. Author’s abstract, thesis of doctor of technical sciences]. NGTU. Novosibirsk, 2014, 20 p.

3. Gol'dshteyn V.G., Inakhodova L.M., Kazantsev A.A., Molochnikov E.N. Analiz ekspluatatsionnykh svoystv transformatorov s serdechnikami iz amorfnykh materialov i zashchita ikh s po-moshch'yu nelineynykh ogranichiteley perenapryazheniy [Analysis of the performance characteristics of transformers with amorphous materials cores and their protection with a non-linear surge arresters]. Vestnik SamGTU. Tekhnicheskie nauki, 2013, no. 4 (40), pp. 149 – 157. [In Russ.]

4. Kuznetsov D.V., Gol'dshteyn V.G. Sovershenstvovanie kontseptsii i metodov organizatsii energosnabzheniya megapolisov [Improvement of concepts and methods of metropolises’ energy supply]. Promyshlennaya energetika, 2014, no. 2. [In Russ.]

5. Manusov V.Z., Aleksandrov N.V. Ogranichenie tokov korotkogo zamykaniya s pomoshch'yu transformatorov s vysokotemperaturnymi sverkhprovodyashchimi obmotkami [Limiting short-circuit current by a transformer with high-temperature superconducting windings]. Izv. TPU, 2013, no. 4, pp. 100 – 105. [In Russ.]

6. Berger A., Cherevatskiy S., Noe M., Leibfried T. Comparison of the efficiency of superconducting and conventional transformers. Journal of Physics: Conference Series 234. 2010.

>